000 01083nam a2200193Ia 4500
008 140323b1998 xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a8171786049
082 _aH 301.4520954
100 _aZakariya, Rafeek
_983585
245 _aSardar Patel Tatha Bharteey musalman
_cZakariya, Rafeek
260 _aNew Delhi
_bRajkamal Prakashan
_c1998
300 _a116 p.
365 _bINR 125.00
650 _aMuslims in India
650 _aPatel Vallabhbhai Jhaverbhai Sardar
_983586
942 _cBKH
952 _w2009-09-04
_A00125.00
_BINR
_C12/05/1999
_DKhushbu Granth Bhandar
_E00099157
_F1999-03-03
_G455
_H1999-03-25
_IFirm order
_J1500.
_K 0.%
_MLibrarian
_p142785
_r2009-09-04
_40
_00
_bVSL
_10
_oH 301.4520954 Z2S2
_d2009-04-30
_70
_2ddc
_yBK
_aVSL
999 _c129460
_d129460